Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Część praktyczna -  dokumentacja komputerowa/wykonanie   od 24 .06-6.07.2021 r

l.p.

kwalifikacja;

 dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania

nr sali/miejsce egzaminu

liczba zdających

1.

AU.29

24.06.2021/            8.00     120 min.

sala 7

6

 

AU.29

24.06.2021/         12.00       120 min.

sala 7

6

 

AU.29

24.06.2021/        16.00        120 min.

sala 7

4

2.

AU.30

25.06.2021/         9.00         180 min.

sala 7

7

 

A.27

25.06.2021/       15.00          180 min.

sala 7

7

3.

RL.11

24.06.2021/        8.00           120 min.

sala 65

6

 

RL.11

24.06.2021/        12.00          120 min.

sala 65

6

 

RL.11

24.06.2021/        16.00         120 min.

sala 65

6

 

RL.11

25.06.2021/         8.00          120 min.

sala 65

6

 

RL.11

25.06.2021/        12.00          120 min.

sala 65

4

4.

AU.15

28.06.2021/          9.00          180 min.

sala74/hala

3

 

AU.15

28.06.2021/         15.00         180 min.

sala74/hala

3

  AU.15

29.06.2021/         9.00           180 min.

sala74/hala

3

  AU.15 29.06.2021/         15.00         180 min. sala74/hala 3
  AU.15 30.06.2021/          9.00          180 min. sala74/hala 1+2

5.

MG 03

23.06.2021/       8.00             150 min.

hala

3

23.06.2021/     12.00             150 min.

hala

3

23.06.2021/     16.00             150 min.

hala

3

24.06.2021/      8.00              150 min.

hala

3

24.06.2021/      12.00            150 min.

hala

3

24.06.2021     16.00              150 min.

hala

3

6.

R.L.03

5.07.2021/        9.00             180 min.

hala

3

5.07.2021/       15.00             180 min.

hala

3

6.07.2021/        9.00              180 min.

hala

3

6.07.2021/       15.00            180 min.

hala

3