17 listopada uczniowie klas II TMRiA/TTD5 oraz III TMRiA/TTD4 odwiedzili Warszawę. Zobaczyli wystawy w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz grób Nieznanego Żołnierza. Korzystając z piękniej pogody przespacerowali się ulicami Warszawy odwiedzając także Muzeum Niepodległości.

 

 

 

 

 

 

Dnia 18.11.2021 roku, wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych zaparkował mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy.

Akcja zbiórki krwi została zainicjowana przez Szkolne Koło PCK – HDK. Dzięki materiałom przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu, opiekunowie przeprowadzili pogadankę z zakresu honorowego krwiodawstwa w klasach III i IV technikum. Stąd też chętnych osób do oddania krwi było 44, z czego krew oddało 31 wolontariuszy.

Nasi uczniowie oddali niecałe 14 litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi - u niektórych pojawiła się już „czwarta pieczątka”. Krwiobus to świetna zachęta dla uczniów, aby pomóc innym. Taka akcja, oprócz tego, że wspomaga ona bank krwi, daje też inną korzyść dla samych wolontariuszy-szybką diagnostykę.

Klub HDK przy ZSR w Grudziądzu liczy już ponad 20 lat. Założony został w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem klubu jest pani Mariola Kaczmarek. Klub HDK skupia każdego roku ok 30 wolontariuszy opłacających składki i ok 20 sympatyków.

Faktem jest, że 90 procent pierwszorazowych dawców krwi, oddaje ją podczas takich właśnie szkolnych akcji.

Ponieważ tylko kilka procent osób zdolnych do oddawania krwi to robi, nasza akcja oddawania krwi jest możliwością dla wielu, aby po raz pierwszy w życiu „podwinąć rękawy”. Osoby, które nie były dawcami wcześniej mogą mieć różne opory, ponieważ nie wiedzą jak proste i bezpieczne jest oddawanie krwi.

Najwięcej krwiodawców było z klasy  IV MRD - 10 osób oraz z klasy  IV TOR/TR – 9 osób. Jednakże,  każda klasa trzecia i czwarta  miała w krwiobusie swojego przedstawiciela. Rekordzistami wśród krwiodawców są wolontariusze z klasy IV TOR/TR – Marceli Sulecki - 5 raz, Daria Neumann, już po raz czwarty,  oddali krew.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten szczytny cel, jakim jest oddawanie krwi. Bezinteresowny udział w tej akcji to szlachetny gest ratujący życie innych ludzi. Oddając własną krew, wolontariusze przekazali to co najcenniejsze drugiemu człowiekowi.

 

SŁYNNA FONTANNA NEPTUNA - my tam byliśmy... III TW 4.       

Ciekawostki o Gdańskiej Starówce, jej mieszkańcach i kupcach przekazała nam Pani przewodnik, a mocne wrażenia wzbudziły multimedialne ekspozycje z Muzeum II Wojny Światowej.