Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i przygotowujące do egzaminów.
Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, języków obcych organizowane  przede wszystkim dla uczniów klasy pierwszej, która przychodzi do naszej szkoły z różnym poziomem wiedzy i umiejętności. W tym  celu uzupełnienie braków  pozwala  na  realizowanie bieżącego materiału. Praca w małej grupie daje możliwość indywidualnego podejścia do ucznia. Udział w zajęciach wyrównawczych umożliwia uczniom przede wszystkim: wyrównanie braków edukacyjnych, wyrabianie nawyku systematycznej i samodzielnej pracy, umiejętność współdziałania w grupie. Uczniowie nabywają i rozwijają umiejętność myślenia matematycznego, bardzo potrzebnego w nauce nie tylko matematyki, ale też innych przedmiotów.
Na zajęciach pozalekcyjnych z j. polskiego uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, pisanie streszczenia logicznego, rozprawki problemowej oraz interpretacji utworów lirycznych, a także wypowiedź ustną.
Zajęcia przygotowujące do matury z przedmiotów obowiązkowych odbywają się regularnie w naszej szkole, umożliwiają nie tylko gruntowne powtórzenie z uczniami niezbędnego materiału, ale również wskazanie właściwej taktyki w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.  

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole realizowane były następujące zajęcia pozalekcyjne:

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia

Rodzaj zajęć

 
 

 1.

Małgorzata Dzwonkowska

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

 
 2.

Barbara Orłowska

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

 
 3.

Mariola Kaczmarek

Zajęcia przygotowujące do matury matematyki

 
4.

Grażyna Grzonkowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 
 5.

Grzegorz Garbino

Zajęcia przygotowujące do matury z języka niemieckiego

 

 
6. Anna Kurpińska Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego  
7. Paweł Mańka Koło zainteresowań – obróbka drewna