Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

3 listopada 2023 roku  zajęcia praktyczne dla uczniów w zawodzie technik reklamy odbyły się w Castorama Polska. Uczniowie Zespółu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu skonfrontowali wiedzę teoretyczną z praktyczną. Mogli poznać jak przygotowywane są promocje i oferty specjalne, które widać w sieci sklepów.
Dziękujemy Pani Marcie za dużą dawkę praktycznych informacji z zakresu kampanii reklamowej oraz wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy.