Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Pamiętamy o wszystkich tych, co odeszli:
naszych nauczycielach, pracownikach szkoły, uczniach, rodzicach i naszych bliskich..