Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Kształtowanie Przyszłości z Pasją

W naszej szkole trwa projekt „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, którego celem jest promocja edukacji ekologicznej. Na potrzeby projektu uczniowie szkoły Kacper Dybowski i Jakub Florek stworzyli interesujący film, który podkreśla rolę młodego pokolenia w budowaniu przyszłości ekologicznej. Od początku młodzi filmowcy otrzymali wsparcie od dyrektora szkoły dr inż. Arkadiusza Wojciechowskiego.

Ekologia jest bardzo ważnym zagadnieniem, na który kładzie się szczególny nacisk w Zespole Szkół Rolniczych. Jest to niezwykła placówka edukacyjna, która liczy ponad 450 uczniów. To tutaj, pod opieką zaangażowanych nauczycieli, młodzież kształtuje swoją wrażliwość na ekologiczne wyzwania współczesnego świata. Uczniowie kierunków technik architektury krajobrazu oraz technik technologii drewna mają okazję pielęgnować szkolną przyrodę, tworząc piękne, kolorowe i przede wszystkim ekologiczne ogrody, które wykorzystują zrównoważone podejście do środowiska.
Na terenie szkoły znajdują się liczne hotele dla owadów wykonane przez jej wychowanków. To doskonały przykład na to, jak edukacja przechodzi w działanie na rzecz ochrony przyrody. Dodatkowo szkoła posiada system retencji wody, który służy celom ogrodu doświadczalnego, a jego konserwacją zajmuje się młodzież pod opieką nauczycieli. Spora ilość domków dla ptaków i budek lęgowych, czyli konstrukcji drewnianych przeznaczonych najczęściej dla ptaków, ale również dla małych ssaków i owadów rozmieszczonych na terenie szkoły, stanowi zupełną oazę dla zwierząt. To praktyczne inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności w okolicy.

Dzięki wsparciu finansowemu, ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 50 000 zł projekt „Ekopracowni” będzie mógł zostać dokończony, ponadto sala zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt edukacyjny.

Pomimo trwającego remontu, „Ekopracownia” już teraz przyciąga uwagę i inspiruje młodzież do dalszych działań proekologicznych. To krok w kierunku zrównoważonej przyszłości, w której ochrona środowiska naturalnego odgrywa kluczową rolę.