Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

INFORMACJA  - Maj 2022

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych informuje, iż:

  1. Termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku upływa 31 maja 2022r.

  2. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych informuje, iż termin składania wniosków na pożyczki na cele mieszkaniowe upływa 31 maja 2022r. (o planowanym złożeniu wniosku proszę poinformować sekretariat do dnia 22.11.2021 r. w celu zabezpieczenia środków)

    UWAGA: Pożyczki przysługują pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony. Prawo do złożenia wniosku o pożyczkę mieszkaniową mają pracownicy, którzy spłacili poprzednią pożyczkę.

  3. Termin składania wniosków o dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach za II półrocze 2022 upływa 15 czerwca 2022r.

    UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dowody wpłat za żłobek/przedszkole lub zaświadczenie o korzystaniu z opieki nad dziećmi w w/w placówkach.

Załączniki do pobrania

 

Starsze pliki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU - nowy od 2018 roku.

Załączniki do pobrania - oświadczenie o dochodach w celu uzyskania środków ZFŚS.pdf

Załączniki do pobrania - oświadczenie o dochodach - emeryt.pdf

Załączniki do pobrania - wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku.pdf

Załączniki do pobrania - wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS.pdf

Załączniki do pobrania - wniosek o udzielenie pożyczki.pdf

Załączniki do pobrania - wniosek o zapomogę losową.pdf