Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Dyrektor szkoły: dr inż. Arkadiusz Wojciechowski

dyrektor Wojciechowski

 

 

Wicedyrektor: mgr Grażyna Grzonkowska

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Andrzej Gdowski