Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Pragniemy poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Priorytetowego Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły" .

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży jest dla nas bardzo ważne, dlatego przystąpiliśmy do konkursu i przedstawiliśmy nasze działania za pomocą filmu przygotowanego przez Kacpra Dybowskiego (technik reklamy) oraz  Jakuba Florka (technik rolnik), pod okiem dyrektora szkoły dr inż. Arkadiusza Wojciechowskiego.

Teraz czeka nas najlepsze - wyposażanie pracowni przyrodniczej dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 50.000,00 zł.

Zachęcamy do obejrzenia filmu konkursowego https://www.youtube.com/watch?v=KJq-pnNgn90