Nasza szkoła kolejny raz zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Ambasady Stanów Zjednoczonych. Uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  uczestniczyli w spotkaniu z Kevinem Sompel, Stypendystką Fundacji Fulbright. Wydarzenie odbyło się w ramach Pierwszego Grudziądzkiego Pikniku Naukowego.
W trakcie zajęć przedstawiono ofertę dalszego kształcenia w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie uzyskali informacje, jak wyglądają studia w USA, jaką wybrać uczelnię i w jaki sposób pozyskać stypendium. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim.
 
18 maja br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z amerykańskim dyplomatą, zorganizowanym przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych i naszego nauczyciela Tomasza Dodę. Naszym gościem ponownie był Kevin Sompel. Zajęcia przeprowadzone zostały podczas lekcji języka angielskiego, Tematem zajęć była kultura Polski i Stanów Zjednoczonych.
 
 
 
 
 
 

 

W ramach grantu Funduszu Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przemysłowych GAZ- SYSTEM S.A. 17.05.2022 odbyła się wycieczka uczniów naszej szkoły do  Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie koło Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Ósmoklasiści!
Już od 16 maja do 21 czerwca 2022 roku, możecie składać wniosek online o przyjęcie do klasy pierwszej.
Gorąco zapraszamy do naszej szkoły! Oferujemy ciekawe kierunki: technik reklamy, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik technologii drewna, technik weterynarii,
Uczniowie Szkoły Branżowej w zawodzie stolarz oraz mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej mają zapewnione praktyki oraz bezpłatny pobyt w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania przy ulicy Parkowej 18 w Grudziądzu.
ZAPRASZAMY!
CZEKAMY NA CIEBIE!
 

Ogłaszamy nabór na kurs inseminacyjny dla uczniów klas III technikum weterynarii w ramach projektu unijnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”

Zainteresowani uczniowie powinni wypełnić i dostarczyć do koordynatora szkolnego następujące dokumenty:

Wymagane wzory dokumentów są dostępne u koordynatora szkolnego

Nabór trwa do 17 czerwca 2022r

Koordynator szkolny projektu – Elżbieta Dolińska

Z dniem 1.05.2022 wystartował projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

 

W ramach projektu w Zespole Szkół Rolniczych realizowane będą kursy i szkolenia zawodowe

z zakresu:

 

 

-     obsługi oprogramowania do układania dawek pokarmowych dla zwierząt

-     inseminacji zwierząt

-     laboratoriów prowadzonych przez szkoły wyższe

-     rozwijania kompetencji komunikacyjnej w języku obcym